• Micro World d.o.o.
    Micro World d.o.o.   Micro World d.o.o.   Micro World d.o.o.
    Podrška korinicima
    Dobro došli na Micro World stranicu za podršku korisnicima.

Ponosno tvrdimo da, do sada, nismo izgubili još ni jednog jedinog korisnika.

Kako ostvariti podršku?

Tip podrške birate klikom mišem na jedan od krugova ispod ovog teksta. Prije nego što izaberete tip podrške potrebno je čuti se telefonom s nekim od naših operatera.

MICRO WORLD

MICRO WORLD
MICRO WORLD ( link ) – Kliknete li mišem na MICRO WORLD krug na Vaše će se računalo skinuti Micro World program za povezivanje. Pokrenite ga i našem operateru pročitajte Vaš ID i Lozinku

SHOW MY PC

SHOW MY PC

SHOW MY PC ( link ) – Još jedan način povezivanja s našim korisnicima koji koristimo u rijetkim situacijama kada su svi naši MICRO WORLD kanali za povezivanje zauzeti.

Klikom miša na SHOW MY PC krug na Vaše će se računalo skinuti program ShowMyPc.

Pokrenite ga, klinite na dugme ShowMyPcNow u gornjem lijevom uglu prozora i našem operateru pročitajte Share Password koji će se pojaviti umjesto dugmeta ShowMyPcNow


PREZENTACIJA

PREZENTACIJA
PREZENTACIJA ( link ) – Na ovaj se način povezujemo sa strankama koje žele prisustvovati prezentaciji naših programskih rješenja. Klikom miša na krug PREZENTACIJA, na Vaše će se računalo skinuti program PREZENTACIJA. Pokrenite ga i u polje Meeting ID upišite broj prezentacije koji ćemo Vam izdiktirati.

Delphi XE
Firebird
SQL Server